Tie­to­suo­ja­se­los­te

Päi­vi­tet­ty: 19.8.2019

     

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä

19.8.2019

            1a Rekisterin- pitäjä

                       Nimi

PARHALAHDEN PUUTARHAYHDISTYS RY

     Osoite

Ylimattilantie 9,86110 PARHALAHTI

     Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) evamaijala@gmail.com, 0503621410

       2 Yhteyshenki- lö rekisteriä koskevissa asioissa

                       Nimi

Eva Maijala

     Osoite

Nurmelantie 5B, 90440 KEMPELE

     Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) evamaijala@gmail.com, 0503621410

         3 Rekisterin nimi

    1) Jäsenluettelo

2) Viesstilistat, sähköpostit

    4 Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

 1) Jäsenyystietojen hoitaminen 2) Jäsemien yhteydenpito

     5 Rekisterin tietosisältö

      1) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 2) Säh­kö­pos­tio­soi­te­lis­ta

    6 Säännönmu- kaiset tieto- lähteet

    1) Pankin tiliotteelta jäsenmaksutiedoista, antaa samalla suostumuksen jäsenrekisteriin 2) Viestiryhmiin kuuluminen on rekisteröidyltä itseltään omalla suostumuksella

  

REKISTERISELOSTE 2

     7

Tietojen sään- nönmukaiset luovutukset

   1) ja 2) Ei luovuteta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

     8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

      Ei siirretä

    9 Rekisterin suojauksen periaatteet

             A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

1) Rekisteri on yhdistyksen sihteerin kannettavassa, joka on suojattu salasanalla.

2) Sähköposti jakelussa käytetään piilokopiota, jotta listaa ei voi kopioida. Sisäiset ryhmäviestit lähetetään avoimena jakelulistana.

Aineisto on salassapidettävää.

           10 Tarkastus- oikeus

   Jokaisella on oikeus tarkistaa jäsenluettelon pitäjältä/sihteeriltä jäsenluetteloon talletetut tietonsa. Tarkistusta voi pyytää yhdistyksen jäsenluettelon pitäjältä/sihteeriltä.

     11

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

   Jokaisella on oikeus vaatia jäsenluettelossa olevan virheen korjaamista, Korjauspyyntö tehdään yhdistyksen jäsenluettelon pitäjälle/sihteerille.

     12

Muut henkilö- tietojen käsit- telyyn liitty- vät oikeudet

      Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsitte- lemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten

  .

Yli­mat­ti­la Arboretum

Ylimattilantie 9

86110 PARHALAHTI

evamaijala@gmail.com

+358 503621410

https://www.facebook.com/arboretum.ylimattila/

Au­kio­loa­jat

Aina avoinna vierailijoille

Otsikko

sisältö

Copyright Ylimattila Arboretum. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste.